Hofstra Jachtbouw
Contact:
Hofstra Jachtbouw
Ceresweg 42
8938 BG Leeuwarden
T: +31(0)6 - 28542914
E: info@hofstrajachtbouw.nl
Hofstra Jachtbouw, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Hofstra Jachtbouw behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Hofstra Jachtbouw garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Hofstra Jachtbouw is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Hofstra Jachtbouw kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.

Hofstra Jachtbouw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Hofstra Jachtbouw garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

Hofstra Jachtbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.